ตั้งเป้าปี 2569 คนไทยที่อายุ 19 ปี สูงชะลูด-หุ่นดี

  • 0 Replies
  • 25 Views
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย mgwin88 กล่าวว่า ที่ผ่านมายังใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กปี 2538 ทำให้วิเคราะห์สภาพปัญหาต่ำกว่าความเป็นจริง โดยพบเด็กสูงตามเกณฑ์มากเกินจริง เด็กเตี้ยน้อยกว่าความเป็นจริง ขณะที่เด็กอ้วนมากเกินจริง ปี 2558 คณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็ก จึงมีมติให้จัดทำเกณฑ์อ้างอิงชุดใหม่ mgwin88 สมัคร เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและประเมินขนาดปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับภาวะโภชนาการในประเทศไทยทั้งนี้ สำนักโภชนาการได้ร่วมมือกับศูนย์อนามัย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 16 จังหวัดที่เป็นตัวแทนประเทศ เก็บข้อมูลน้ำหนัก ส่วนสูงและรอบเอวของเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือนถึง 19 ปี จำนวน 46,587 คน ระหว่างปี 2558-2562 จากสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม ถึงอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน mgwin เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปีชุดใหม่ และส่งข้อมูลชุดดังกล่าวให้ภาคีเครือข่ายที่ดูแลสุขภาพเด็กไทย จนนำมาสู่การร่วมกำหนดเป้าหมายส่วนสูงเฉลี่ยคนไทยที่อายุ 19 ปีในปี 2569 ผู้ชายสูง 180 ซม. ผู้หญิง 162 ซม. และเป้าหมายท้าทายในอีก 15 ปีข้างหน้าปี 2579 ผู้ชายสูง 180 ซม. ผู้หญิง 170 ซม. ส่วนน้ำหนักให้มีความสัมพันธ์กับส่วนสูง mgwin ทั้งนี้ ข้อมูลช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาส่วนสูงโดยเฉลี่ยของคนไทยอายุ 19 ปี ผู้ชายอยู่ที่ 170 กว่า ซม. ผู้หญิง 157 ซม. ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https:// mgwin88.vip