เทสโก้ โลตัส ปลื้มแผนความยั่งยืน 4P ในปี 2020 บรรลุตามเป้าหมาย

  • 1 Replies
  • 41 Views
เทสโก้ โลตัส ปลื้ม บรรลุเป้าหมายความยั่ง  Casino Online   ยืนตามที่วางไว้ในปี 2020 มุ่งมั่นนำภาคค้าปลีกไทยสู่การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน   Gclub สลิลลา สีหพันธุ์ ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า ในฐานะห้างค้าปลีกชั้นนำ ตระหนักถึงบทบาทในการส่งเสริมความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ   Sexy Baccarat  สังคม สิ่งแวดล้อม เราจึงได้ตั้งเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน   SA Gaming  และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UNSDG) โดยมีความคืบหน้าที่ดีในการบรรลุเป้าหมายตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลาง  Sexy Gaming   ระยะยาวสำหรับในปี 2020 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19   คาสิโนสด  ได้สร้างความท้าทายในหลายมิติ แต่เทสโก้ โลตัส   คาสิโนออนไลน์  ยังคงบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้สำหรับปีนี้  บาคาร่า   โดยผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ในปี 2020 ดังนี้  ดาวน์โหลด